İnsan Kaynakları Politikası

Firmamız, vizyon ve misyonuna uygun şekilde sürekli gelişme ve sürdürülebilirliğin ancak samimi ve nitelikli insan kaynağı ile gerçekleşebileceğinin farkındandır.

Bu nedenle insan kaynakları politikamız aşağıdaki başlıklar ile şekillenmiştir :

 • Açık Kapı politikamızın tüm şirketlerimizde sürdürülmesini sağlamak,
 • Şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun yaklaşım sergilemek,
 • İş güvenliği konusunda hassas ve katılımcı olmayı teşvik etmek,
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyon yapısını sürekli geliştirmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile çalışanların problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,
 • Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.