Ünmak Lab, TSE'nin Onaylı Laboratuvar Listesi'ne girdi

20.04.2021

TS EN 303-5 standardı ile 500 kW'a kadar olan katı yakıtlı kazan testlerini, TS 497 ile 500 kW ile 1200 kW'ya kadar olan kazan testlerini laboratuvarda yapabilmektedir. Ünmak Lab'ın, TSE Deney Laboratuvarı Onayı Belgelendirme Programına ve diğer ilgili TSE Mevzuatına göre yukarıdaki kapsamdaki deneyleri yapmaya yeterli olduğunu ve TSE tarafından deney hizmeti alınabileceği onaylanmıştır.